3GG - vodní program  
 
Realizace & údržba Travní program Vodní program ESHOP                 Reference O nás Kontakty Úvod
 
 
VODNÍ PROGRAM
  Úvod
  Závlahové systémy
  Zdroj vody
  Zahradní koupací jezírka 

VODNÍ PROGRAM

Závlahové systémy

Montujeme profesionální automatické závlahové systémy HUNTER.
Automatické závlahové systémy Hunter pro zahrady, parky a sportovní plochy jsou dnes rozšířené a běžně dostupné i v České republice.

Závlahové systémy

Mezi jejich základní přednosti těchto systémů patří:

 • Závlahové systémydosažení značných úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze
 • minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách
 • šetrnější způsob zálivky trávy a rostlin a lepší využití vody
 • automatická závislost intenzity závlahy na srážkách
 • rychlá návratnost investičních nákladů
 • značná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním
 • ochrana systému před odcizením ( systém je trvale pod zemí )
 • nižší poškození trávníků ( žádné hadice se nepovalují po zahradě)
 • velice snadná obsluha závlahy
 • možnost členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlahu
 • vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu a příjemného mikroklima
 • vyšší zhodnocení pozemku

Závlahové systémyKvalitní výsuvné postřikovače s podzemním pouzdrem a teleskopickým nadzemním výsuvníkem zajišťují při správném návrhu téměř dokonalou iluzi deště a velmi vyrovnanou vydatnost zálivky po celé ploše. V nabídce firmy naleznete výsuvné postřikovače rotační, rozprašovací s plastovým i nerezovým výsuvníkem.

Počty postřikovačů na zahradách rodinných domů se pohybují řádově v několika desítkách, v parcích nebo na golfových hřištích to jsou pak často stovky nebo i tisíce. Při správném rozmístění postřikovačů, umožňujícím jejich vzájemné překrývaní při postřiku, lze snížit dobu zavlažování celé plochy často jen na několik desítek minut v jednom cyklu.

Na zahradách a v parcích se tento typ závlahy trávníků postřikem dále kombinuje s různými formami mikrozávlahy , uplatňující se především u keřové výsadby. Tato kombinace různých forem závlahy je běžná, neboť celá zavlažovaná plocha je vždy rozdělena do mnoha menších částí (sekcí) s odlišnými nároky na závlahu.
Rozdělení na jednotlivé sekce umožní dodávku vždy jen takového množství vláhy, které je zde potřebné. Nedochází tak ke zbytečnému plýtvání a ze spotřebované vody je využita doslova každá kapka. Rozčlenění zavlažované plochy na sekce je nutné i s ohledem na vydatnost zdroje, velikost čerpadla a dimenzi přívodního potrubí. Zavlažování celého pozemku najednou by tedy nebylo výhodné a ani ekonomické.

Neopomenutelnou součástí každého AZS je automatické ovládání. Závlaha probíhá zcela samočinně v pravidelně opakujících se cyklech s rozdílnou požadovanou intenzitou, postupně ve všech částech zavlažovaných ploch. Chod závlahy je řízen ovládací jednotkou, jejíž chod může být ovlivňován množstvím srážek a na působení větru. Nastane-li déšť nebo fouká-li velký vítr, průběh zavlažování je dočasně blokován. K návratu do běžného provozního režimu dojde až po určité době, kdy se dešťové srážky odpaří a vítr ustane. Díky jednotlivým čidlům tak dochází k přizpůsobení provozu aktuálnímu počasí. Závlahu je možné spustit kdykoliv i manuálně. Obsluha ovládací jednotky, zahrnující naprogramování a možnost občasného ručního spouštění, je pro uživatele z pravidla velmi jednoduchá.

Závlahové systémy Závlahové systémy

Pro zahrady rodinných domů se běžně používají ovládací jednotky Hunter pro 2,4,6,9,12 a 15 sekcí. Pro větší zahrady a parky lze použít i jednotky větší, rozšiřitelné třeba až na 36 nebo 48 sekcí.
Životnost AZS závisí především na správném návrhu a instalaci zkušenou firmou, na čistotě vody a na zajištění zazimování . Pak může být až desítky let.

 

 

 
3G. Garden s.r.o. Jiráskova 1399, 539 01 HLINSKO