3GG - realizace a údržba  
 
Realizace & údržba Travní program Vodní program ESHOP                 Reference O nás Kontakty Úvod
 
 
REALIZACE & ÚDRŽBA
  Úvod
  KROK 1: Návrh zahrady
  KROK 2: Design&realizace
  KROK 3: Údržba zahrad
  KROK 4: Záruční doba
  Kácení stromů
  Posudky stromů
  Statické zajištění stromů
  Řez stromů 

REALIZACE & ÚDRŽBA ZAHRAD

Řez stromů

Zdravotní řez - jde o v současné době nejvíce používaný druh řezu sloužící k udržení přiměřeného zdravotního stavu stromu a zajištění jeho provozní bezpečnosti.
Tento řez se opakuje většinou po 3 -5 letech v závislosti na zdravotním stavu stromu.
Zdravotní řez se provádí především v době vegetace, kdy na něj dřeviny mohou nejlépe reagovat.

Bezpečností řez - jedná se o minimalizaci zdravotního řezu s přihlédnutím k zajištění provozní bezpečnosti. Řezem se odstraňují především větve suché, mechanicky poškozené či zlomené.

Redukční řez - je řezem zaměřeným na celkovou či jednostrannou redukci koruny stromu. Především jde o stromy poblíž domů, elektrického vedení či stromy nakloněné nebo s výrazně asymetrickou korunou. Správně provedený může v některých případech sloužit ke stabilizaci stromu. Jedná se ovšem o druh řezu, jenž strom obvykle poměrně hodně poškozuje, a měl by se proto provádět postupně a v co nejmenší míře.

Srovnávací (komparativní) řez - jedná se o druh řezu, jenž upravuje poměr nadzemní a podzemní části stromu při jeho výsadbě na trvalé stanoviště. Tento řez se také používá při ošetření stromu v důsledku jeho poškození. Ať už se jedná o poškození kořenového systému stromu nebo jeho koruny, jenž často vzniká při provádění stavebních prací v okolí stromu.
Obzvláště u větších stromů s poškozeným kořenovým systémem je vhodné řez doplnit důkladnou analýzou jejich statické odolnosti.

Výchovný řez - tento řez se provádí u mladý stromů v prvních letech po výsadbě. Zpravidla to bývá do 10-15 let od vysazení stromu na trvalé stanoviště. Slouží především pro účel zapěstování charakteristického tvaru koruny stromu. Případně přizpůsobení koruny stromu daným stanovištním podmínkám (dům, vedení VN). Odstraňují se při něm suché či poškozené větve,větve kodominantní a tlakové vidlice, jenž by se pozdějším řezem již odstranit nedaly nebo by tento řez způsobil v pokročilém věku díky své velikosti na stromě nevratné škody v podobě místa vstupu patogenu. Řezem se může také upravit u stromu podchodová či podjezdová výška.

 

 

 

 
3G. Garden s.r.o. Jiráskova 1399, 539 01 HLINSKO